Viešbučio tipo elektra

Viešbučio elektra, naudojant „žaliuzi“ jungiklius

„Start-stop“ mygtukai dizaino požiūriu nelabai jau estetiški, todėl naudojame žaliuzi valdymo jungiklį. Papildomai reikalinga mažutė rėlytė K2.

Vilma ST150 serijos žaliuzi jungiklis be rėmuko

Naudojant elektros variklio paleidimo schemą nesudėtinga pastebėti variklio valdymą iš kelių pozicijų. Analogiškai galima padaryti ir viešbučio elektrą.